SJEDNEJTE SI SCHŮZKU
GSM: +420 724 601 286

FINANCOVÁNÍ

Platební kalendář záloh

 • 1. záloha - Rezervační smlouva (dále jen “RS”) ve výši 50.000 Kč je splatná do 7 dnů od podpisu RS.
 • 2. záloha - Smlouva o smlouvě budoucí kupní (dále jen „SSBK“)                      ve výši 10 % (v této záloze bude zúčtována 1. uhrazená záloha 50.000 Kč) z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH je splatná do 7 dnů od podpisu SSBK. Po podpisu SSBK má klient možnost specifikace standardního a nadstandardního vybavení, tzv. klientské změny.
 • 3. záloha ve výši 30 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po dokončení základové desky předmětné stavby.
 • 4. záloha ve výši 20 % kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po dokončení hrubé stavby domu, alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými zdmi, střešní konstrukcí a byt je uzavřen vnitřními stěnami.
 • 5. záloha ve výši 30 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po zápisu Prohlášení vlastníka rozestavené stavby o vymezení rozestavěných jednotek s povolením vkladu do katastru nemovitostí.
 • 6. záloha ve výši 5 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po dokončení stavby (bez kompletací sanitární techniky) a podání žádosti o kolaudaci.
 • 7. záloha - doplatek ve výši 5 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí resp. vydání kolaudačního souhlasu a podání návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch Budoucího kupujícího.

Máte-li zájem o bytové jednotky v rámci projektu O. L. Rakovník, neváhejte využít služeb profesionálních makléřů, jež vám naleznou ekonomicky nejzajímavější řešení z pohledu financování.

 • Využít lze hypotéčního úvěru i stavebního spoření
 • Poradenské služby, včetně konzultací
 • Zajištění a vyřízení kompletní hypotéky
 • S hypotéčním makléřem máte možnost pokrýt ještě mnohé další oblasti, mezi něž patří například zabezpečení majetku a osob.
DETAILNÍ INFORMACE

Prosím o kontaktování a zaslání detailních informací o projektu

© 2020 OÁZA LIVING Rakovník